Adresy świadczeń


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca: I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny, Szpital Powiatowy w Słubicach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa, Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szpital Powiatowy, Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek, Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMIMED, Zespół Lecznictwa Otwartego

‹ Pierwszy 938939940941942 943 944945946947948

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca: I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Numer księgi: 000000028442

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 2403021
Opis terytorium: Ustroń - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca: I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny
Sanatoryjna 7
43-450 Ustroń
Regon: 07234762100025
Kod SIMC: NULL

Szpital Powiatowy w Słubicach

Numer księgi: 000000028413

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 0805054
Opis terytorium: Słubice - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Powiatowy w Słubicach
Nadodrzańska 6
69-100 Słubice
Regon: 08044587200024
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028395

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3218044
Opis terytorium: Resko - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
NULL 0
72-315 Resko
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028385

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204044
Opis terytorium: Nowogard - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Numer księgi: 000000028378

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3205024
Opis terytorium: Gryfice - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
Kod SIMC: NULL

Szkoła Podstawowa

Numer księgi: 000000028377

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka pielęgniarska

Numer terytorium: 3204033
Opis terytorium: Maszewo - gmina miejsko-wiejsk

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szkoła Podstawowa
NULL 29
72-130 Dębice
Kod SIMC: NULL

Gimnazjum

Numer księgi: 000000028377

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka pielęgniarska

Numer terytorium: 3204034
Opis terytorium: Maszewo - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Gimnazjum
ul. Szkolna 14
72-130 Maszewo
Kod SIMC: NULL

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Numer księgi: 000000028377

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka pielęgniarska

Numer terytorium: 3204034
Opis terytorium: Maszewo - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Jedności Narodowej 6
72-130 Maszewo
Kod SIMC: NULL

Szkoła Podstawowa

Numer księgi: 000000028377

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka pielęgniarska

Numer terytorium: 3204034
Opis terytorium: Maszewo - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szkoła Podstawowa
ul. Jedności Narodowej 7
72-130 Maszewo
Kod SIMC: NULL

Szkoła Podstawowa

Numer księgi: 000000028377

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka pielęgniarska

Numer terytorium: 3204033
Opis terytorium: Maszewo - gmina miejsko-wiejsk

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szkoła Podstawowa
NULL 60
72-130 Rożnowo
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028365

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028352

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-890 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Numer księgi: 000000028350

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 1465011
Opis terytorium: Warszawa - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Noakowskiego 8/37
00-666 Warszawa
Kod SIMC: NULL

Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Numer księgi: 000000028350

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 1465188
Opis terytorium: Wola - dzielnica

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Żelazna 90
01-004 Warszawa
Kod SIMC: NULL

Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Numer księgi: 000000028350

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 1465188
Opis terytorium: Wola - dzielnica

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Żelazna 90
01-004 Warszawa
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028350

Kod praktyki: 95
Opis praktyki: 95 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w miejscu wezwania

Numer terytorium: 1465011
Opis terytorium: Warszawa - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Noakowskiego 8/37
00-666 Warszawa
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028350

Kod praktyki: 95
Opis praktyki: 95 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w miejscu wezwania

Numer terytorium: 1465011
Opis terytorium: Warszawa - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Noakowskiego 8/37
00-666 Warszawa
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028350

Kod praktyki: 95
Opis praktyki: 95 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w miejscu wezwania

Numer terytorium: 1465011
Opis terytorium: Warszawa - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
Noakowskiego 8/37
00-666 Warszawa
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028340

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
al. Piastów 12
70-331 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028340

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Dubois 27
71-610 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Numer księgi: 000000028339

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028326

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3263011
Opis terytorium: Świnoujście - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
Kod SIMC: NULL

Szpital Powiatowy

Numer księgi: 000000028325

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 3212054
Opis terytorium: Pyrzyce - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Szpital Powiatowy
ul. Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce
Regon: 812657740
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028323

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3205024
Opis terytorium: Gryfice - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028303

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka pielęgniarska

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek

Numer księgi: 000000028301

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028297

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028295

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek

Numer księgi: 000000028292

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028291

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028289

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028282

Kod praktyki: 98
Opis praktyki: 98 - indywidualna praktyka pielęgniarska

Numer terytorium: 1810011
Opis terytorium: Łańcut - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
J. Piłsudskiego 10
37-100 Łańcut
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028280

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028278

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028275

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3210034
Opis terytorium: Dębno - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Mickiewicza 9
74-400 Dębno
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028270

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204062
Opis terytorium: Przybiernów - gmina wiejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Cisowa 3
72-110 Przybiernów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028270

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028269

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3204024
Opis terytorium: Goleniów - miasto

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028267

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM

Numer księgi: 000000028262

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028260

Kod praktyki: 93
Opis praktyki: 93 - indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMIMED

Numer księgi: 000000028244

Kod praktyki: 94
Opis praktyki: 94 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMIMED
Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
Regon: 32041629900021
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028244

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres przechowywania dokumentacji
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Ks. Eryka II 4/13
71-670 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028244

Kod praktyki: 96
Opis praktyki: 96 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wyłącznie w miejscu wezwania w dziedzinie

Numer terytorium: 3262011
Opis terytorium: Szczecin - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres miejsca przyjmowania wezwań
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Ks. Eryka II 4/13
71-670 Szczecin
Kod SIMC: NULL

Zespół Lecznictwa Otwartego

Numer księgi: 000000028234

Kod praktyki: 99
Opis praktyki: 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska w dziedzinie

Numer terytorium: 0261011
Opis terytorium: Jelenia Góra - gmina miejska

Rodzaj adresu: Adres udzielania świadczeń
Adres do wezwania: nie

Adres:
Zespół Lecznictwa Otwartego
ul. Mikołaja Kopernika 1
58-500 Jelenia Góra
Kod SIMC: NULL

‹ Pierwszy <938939940941942 943 944945946947948 >


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki